اخبار تجارت الکترونیک

با فروشگاه اینترنتی حیات اقتصادی خود را بیمه کنید!

با توجه به ضریب نفوذ اینترنت در تمامی دنیا، اغلب کسب و کار ها به  سمت اینترنتی شدن پیش خواهند رفت.  این اتفاق  دیر یا زود  خواهد افتاد. شاید نتوان برای همه کسب و کار ها جایگزین اینترنتی پیدا کرد، اما پر سود ترین و پر بازده ترین کسب و کار ها که همان کسب و کار های فروش محور هستند، به راحتی می توانند  حیات اقتصادی خود را در فضای اینترنتی ادامه بدهند. دلیل برای تبدیل کردن کسب [...]

ادامه مطلب...