تگ - بازاریابی اینترنتی، بحران اقتصادی،

۲۰روش برای بازاریابی اینترنتی

بر طبق نظر فلیپ کاتلر بازرایابی مدرن ، بازاریابی را بدین شکل تعریف می کند که : «بازاریابی ، فرایندی مدیریتی- اجتماعی ، که بوسیله آن افراد و گروه ها ، از طریق تولید و مبادله ی ارزش ، به رفع نیاز (و خواسته) خود می پردازند» اگر گرفتار به بحران های اقتصادی هستید یکی از راه های رهایی از این بحران بازاریابی اینترنتی می باشد هر لحظه در اینترنت می تواند ارزش مالی زیادی به همراه داشته باشد. بازاریابی اینترنتی [...]

ادامه مطلب...