تگ - راهنمای فروشگاهان

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 38

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به قالب فروشگاهان 38 را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات لازم را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید. قالب فروشگاهان 38 تغییر لوگو: نمایش، تنظیمات پوسته، عمومی، تغییر لوگو و آیکن منو ناوبری بالا: نمایش، فهرست، فهرست ناوبری بالا اطلاعات تماس هدر: نمایش، تنظیمات پوسته، سربرگ ( اطلاعات تماس هدر) منو اصلی: نمایش، فهرست ها، فهرست منو اصلی گزینه های شخصی [...]

ادامه مطلب...

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 37

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به قالب فروشگاهان 37 را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات لازم را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید. قالب فروشگاهان 37 تغییر لوگو: نمایش، تنظیمات پوسته، عمومی، تغییر لوگو و آیکن منو اصلی: نمایش، فهرست ها، فهرست منو اصلی اطلاعات تماس هدر: بلوک ها، بلوک اطلاعات تماس هدر منو ناوبری بالا: نمایش، فهرست، فهرست ناوبری بالا برگه نخست: برگه ها، برگه [...]

ادامه مطلب...

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 35

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به قالب فروشگاهان 35 را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات لازم را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید. قالب فروشگاهان 35 تغییر لوگو: نمایش، تنظیمات پوسته، عمومی، تغییر لوگو و آیکن منو ناوبری بالا: نمایش، فهرست، فهرست ناوبری بالا اطلاعات تماس هدر: بلوک ها، بلوک اطلاعات تماس هدر گزینه های شخصی منو: نمایش، تنظیمات پوسته، منو، گزینه های شخصی منو [...]

ادامه مطلب...

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 33

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به قالب فروشگاهان 33 را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات لازم را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید. قالب فروشگاهان 33 تغییر لوگو: نمایش، تنظیمات پوسته، عمومی، آیکن و لوگو نمایش، فهرست ها، منو اصلی نمایش، فهرست ها، ناوبری بالا نمایش، تنظیمات پوسته، فوتر بنر چرخان: برای تغییر عکس ها و فرمت بنر چرخان به این مسیر بروید. بنر چرخان، بنر [...]

ادامه مطلب...

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 32

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به قالب فروشگاهان 32 را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات لازم را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید. قالب فروشگاهان 32 تغییر لوگو: نمایش، تنظیمات پوسته، عمومی، لوگو و آیکن منو ناوبری بالا: نمایش، فهرست، فهرست ناوبری بالا منو اصلی: نمایش، فهرست ها، فهرست منو اصلی اطلاعات تماس هدر: بلوک ها، بلوک اطلاعات تماس هدر گزینه های شخصی منو: نمایش، تنظیمات [...]

ادامه مطلب...

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 34

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به قالب فروشگاهان 34 را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات لازم را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید. تغییر لوگو: نمایش، تنظیمات پوسته، عمومی، تغییر لوگو و آیکن منو ناوبری بالا: نمایش، فهرست، فهرست ناوبری بالا اطلاعات تماس هدر: بلوک ها، بلوک اطلاعات تماس هدر گزینه های شخصی منو: نمایش، تنظیمات پوسته، منو، گزینه های شخصی منو ( پایین [...]

ادامه مطلب...

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 31

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به  قالب فروشگاهان 31 را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات خود را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید.   تغییر لوگو: نمایش ، تنظیمات پوسته، عمومی، لوگو و آیکن تغییر فهرست ناوبری بالا : نمایش، فهرست، منو ناو بری بالا (Top Navigation) اطلاعات تماس هدر: نمایش، تنظیمات پوسته، سربرگ (اطلاعات تماس هدر را تغییر دهید) فقط شماره را جایگزین [...]

ادامه مطلب...

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 36

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به قالب فروشگاهان 36را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات لازم را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید. قالب فروشگاهان 36 منو اصلی: نمایش، فهرست ها، فهرست منو اصلی تغییر لوگو: نمایش، تنظیمات پوسته، عمومی، تغییر لوگو و آیکن منو ناوبری بالا: نمایش، فهرست، فهرست ناوبری بالا اسلایدر: برای تغییر عکسها و اعمال تنظیمات جدید برای بنر چرخان : بنرچرخان، بنر [...]

ادامه مطلب...

تنظیمات صفحه اصلی قالب فروشگاهان 40

در این راهنما ما سعی کرده ایم تنظیمات مربوط به قالب قالب فروشگاهان 40 را بر روی شکل به شما نمایش دهیم تا شما بتوانید پس از مطالعه آموزش های مربوط به ماژول ها،  تغییرات لازم را بر روی فروشگاه خود اعمال نمایید. قالب فروشگاهان 40 تغییر لوگو: نمایش، تنظیمات پوسته، عمومی، تغییر لوگو و آیکن منو اصلی: نمایش، فهرست ها، فهرست منو اصلی گزینه های شخصی منو: نمایش، تنظیمات پوسته، منو، گزینه های شخصی منو ( پایین صفحه) منو ناوبری بالا: نمایش، فهرست، [...]

ادامه مطلب...