تگ - مشتری مداری،رضایت مشتری

ترفندهای مشتری مداری:

درآغازقرن جدید کسب و کارها دچار تحولات عظیمی شده اند یکی از این تحولات تغییر رویکرد محصول محور به رویکرد مشتری محور می باشد. صاحبان کسب و کار به خوبی می دانند که بقا کسب و کار آنها در گرو مشتریان شان می باشند به عبارتی مشتریان وابسته به آنها نیستند بلکه آنها هستند که وابسته به مشتریانند. حال شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که  چگونه می توان به صورت دقیق  رضایت مشتری را اندازه گیری کرد؟ آیا [...]

ادامه مطلب...