تگ - نکات مدیریتی

توانایی های یک کارفرما چیست؟

توانایی های ذاتی یک کارفرما چیست؟ افراد برای اینکه از یک کارمند ساده تبدیل به کارفرما شوند باید یکسری اصول را در نظر داشته باشند که در اینجا به بررسی بعضی از این اصول می پردازیم اصل اول یادگیری : مهمترین  اصل کار فرما شدن  یادگیری می باشد. زیرا اگر فرد شناخت کافی و صحیحی از موضوع کسب وکارش نداشته باشد و از دانش کافی دراین باره برخوردار نباشد چگونه می تواند به تنهایی  کسب و کار خود را اداره کند. در [...]

ادامه مطلب...