تگ - کارهوشمندانه،سرسختانه،موفقیت،کسب وکار

برای موفقیت سرسختانه یا هوشمندانه کار کنیم؟

اکثر افراد کارها را به دو دسته ی کار فیزیکی و کار ذهنی طبقه بندی می کنند .  که دست اول را جزء مشاغل سخت می دانند که باید سرسختانه و در زمان طولانی تری انجام داد  و دسته دوم را  جزء مشاغلی می دانند که هوش بالاتری نیاز دارد و نیازی به صرف زمان طولانی ندارد . البته بسیاری از کارشناسان هستند که عقیده دارند به جای ساعات طولانی کارسخت،بازده و بهره وری کار را با هوشمندانه کار کردن [...]

ادامه مطلب...